Ceník

Fyzioterapie

první setkání cca 90 min. 800,- Kč (vyšetření je časově náročnější) – od 1.1. 2020 je cena 900,- Kč
další jednotlivé setkání 50 min. 500,- Kč

Škola pánevního dna

první setkání 90 min 800,-  od 1.1.2020 je cena 900,- Kč

další setkání 75 min 700,-

většinou je třeba celkem 3 setkání

Cestovné do domu

6Kč/km z ulice Gorkého (minimálně však 100 Kč)