Ceník

Fyzioterapie

první setkání cca 90 min. 900,- Kč (vyšetření je časově náročnější)
další jednotlivé setkání 50 min. 700,- Kč (od 1.3. 2021)

Škola pánevního dna

první setkání 90 min 900,-

další setkání dle domluvy

většinou je třeba celkem 3 setkání

Cestovné do domu

6Kč/km z ulice Gorkého (minimálně však 100 Kč)