Ceník

Fyzioterapie

první setkání cca 90 min. 1000,- Kč (vyšetření je časově náročnější)
další jednotlivé setkání 50 min. 700,- Kč (od 1.3. 2021)

Škola pánevního dna

první setkání 90 min 1000,-

další setkání dle domluvy

většinou je třeba celkem 3 setkání

Cestovné do domu

10 Kč/km z ulice Gorkého (minimálně však 100 Kč)